About RSVTI

De ce aveți nevoie de RSVTI ?

  Conform LEGII nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil  obligațiile deținătorilor de astfel de echipamente sunt conform Art. 15:
-Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr.2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.
-Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
-Art. 25. -  d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Prestarea serviciului de operator RSVTI – Se poate executa conform Ordinul 147 -2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizație RSVTI.
• Vrei să scapi în modul cel mai eficient și ieftin de stresul, incertitudinea, grijile tale în ce privește Responsabilitatea cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor tale (RSVTI) ?
• Vrei să scapi de tevatura și stresul demersurilor de autorizare ISCIR?
• Vrei să identifici fiecare instalație ce are nevoie de autorizare ISCIR și să beneficiezi de operator autorizat RSVTI, pentru a nu fi surprins neplăcut la o eventuală inspecție și să fii în siguranță tu și angajații tăi?
• Vrei să fii la adăpost de eventualele abuzuri sau greșeli în exploatare, având personal extrem de calificat la îndemână fără grija angajării prin contract colectiv de muncă?
• Vrei să scapi de cheltuielile legate de cursuri, calificare și salariale ale personalului RSVTI?
• Nu rata ocazia de a obține toate acestea printr-un singur contract, clar, avantajos, ieftin și care-ți poate pune la îndemâna servicii cu adevărat profesionale. Contactează-ne acum aici sau cere o ofertă aici.— Ce putem face noi pentru tine?

- Servicii de Operator RSVTI, adică:
•   supraveghem si verificăm instalațiile de ridicat si instalațiile mecanice sub presiune;
• urmărim evolutia stării tehnice a instalațiilor;
• verificăm existenta personalului autorizat care deservește instalațiile;

— Consultanță ISCIR, adică:
• îţi punem la dispoziție  toate informațiile legate de aplicarea prescripțiilor tehnice ISCIR;
• verificăm existenta documentelor, dacă acestea sunt complete și corect întocmite;
•  transmitem documentele la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor;
•  îţi comunicăm data la care ISCIR face autorizarea;
•   ne ocupăm de autorizarea instalațiilor și întocmirea Procesului Verbal de Verificare Tehnică;
•  ridicăm de la ISCIR și îţi transmitem  cartea tehnică a instalației.
•  verificăm existenta registrului de supraveghere și urmărim completarea acestuia la zi;
•  urmărim și verificăm modul de executare a întreținerilor curente și a verificărilor generale în vederea prelungirii autorizației de funcționare.

— Întreținere și Revizii
- suntem autorizați să facem atunci când ai nevoie  întrețineri tehnice și revizii la elevatoare și stivuitoare;
 

— Instruire și vize anuale deservenți, ceea ce înseamnă:
- că urmărim termenul la care expiră viza anuală a deservenților;
- că instruim deservenții conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
- examinăm și aplicăm Viza Anuală ;
- facem instruirea și autorizarea deservenților care intră în competenta RSVTI.

— Întocmirea documentelor premergătoare autorizării
- dacă nu deții documentele tehnice ale instalațiilor, acestea se vor întocmi conform prescripțiilor tehnice ISCIR.

— Întrețineri tehnice curente și revizii generale în vederea inspecției tehnice
- tot noi intervenim pentru întreținerea și revizia instalațiilor precum elevatoare și stivuitoare atunci când se cere inspecția tehnică.

—  Verificări de presiune hidraulică și teste de etanșeitate 
- pe baza acestor verificări se va  elibera Procesul Verbal de încercări de casă, în vederea obţinerii autorizației de funcționare.
- Întrețineri tehnice și revizii la compresoare;
- Verificări și reglări supape de siguranță;
- Întrețineri și revizii platforme;

Informaţii în completare