Documentatie pentru SSM

1- Evaluare riscuri pe categorii de personal.
2- Plan propriu de securitate si sanatate in munca.
3- Planul de actiune in caz de pericol grav,iminent si sitiuatii de urgenta HG nr.1425/2006.
4- Instructioni proprii SSM-SU specifice locului de munca.
5- Tematica de instructaj pentru personalul societatii.
6- Fisele individuale de instructaj SSM-SU si fisele de aptitudini, elibetare de medicul de medicinia muncii anexate.
7- Anexa nr.12 de fise de instruire colectiva pe linie de SSM-SU.
8- OU nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locrurile de munca.
9- HG nr. 955/2010 pentru modificarile si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 309/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006.
10- HG nr. 1242/2011, pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006.

Informaţii în completare